TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
66KH: 5166/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2022
Ngày HL: 28/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm nội bộ tại Đại học Đà Nẵng
67KH: 4889/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2022
Ngày HL: 16/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
68KH: 4807/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/12/2022
Ngày HL: 12/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của Cơ quan Đại học Đà Nẵng
69KH: 4754/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/12/2022
Ngày HL: 07/12/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về công tác kiểm tra của Đại học Đà Nẵng
70KH: 4513/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 23/11/2022
Ngày HL: 23/11/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm các trường đại học thành viên năm học 2022-2023
Tìm thấy: 552 mục   / 111 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,281