TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
76KH: 86/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/10/2022
Ngày HL: 01/11/2022
NBH: Chính phủ
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
77KH: 4036/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/10/2022
Ngày HL: 18/10/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
78KH: 14/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2022
Ngày HL: 25/11/2022
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
79KH: 3756/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2022
Ngày HL: 03/10/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định chế độ làm việc của Giảng viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
80KH: 3734/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2022
Ngày HL: 03/10/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm nội bộ về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại ĐHĐN
Tìm thấy: 552 mục   / 111 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,256