TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
31KH: 6881/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2016
Ngày HL: 16/12/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Y khoa, Đại học Đà Nẵng
32KH: 6685/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 28/11/2016
Ngày HL: 28/11/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng
33KH: 6497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/11/2016
Ngày HL: 09/11/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế hoạt động và tổ chức của Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
34KH: 61-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016
Ngày HL: 03/10/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
35KH: 313/QĐ-PHKT
Ngày BH: 15/08/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum
Tìm thấy: 115 mục   / 23 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 438,662