TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
31KH: 964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017
Ngày HL: 22/03/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
32KH: 41/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 17/03/2017
Ngày HL: 17/03/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về việc cấp học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
33KH: 635/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/02/2017
Ngày HL: 24/02/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Đà Nẵng
34KH: 444/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/02/2017
Ngày HL: 09/02/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng Chức danh Giáo sư Danh dự của ĐHĐN
35KH: 401/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 08/02/2017
Ngày HL: 08/02/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ
Tìm thấy: 120 mục   / 24 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 675,081