TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
51KH: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 06/11/2015
Ngày HL: 25/12/2015
NBH: Liên bộ
Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
52KH: 11/2015/TT-BKHĐT
Ngày BH: 27/10/2015
Ngày HL: 22/12/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
53KH: 159/2015/TT-BTC
Ngày BH: 15/10/2015
Ngày HL: 30/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
54KH: 25/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/10/2015
Ngày HL: 29/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về chương trình môn học giáo dục thể chẩt thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
55KH: 24/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/09/2015
Ngày HL: 09/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục
Tìm thấy: 141 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,898