TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
51KH: 14/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/05/2021
Ngày HL: 05/07/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ GDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ GDĐT.
52KH: 13/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/04/2021
Ngày HL: 01/06/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
53KH: 02/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 22/03/2021
Ngày HL: 10/05/2021
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
54KH: 08/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/03/2021
Ngày HL: 03/05/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế đào tạo trình độ đại học
55KH: 01/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 11/03/2021
Ngày HL: 01/05/2021
NBH: Chính phủ
Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,076,285