TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
56KH: 6/2020/TT-BNV
Ngày BH: 02/12/2020
Ngày HL: 20/01/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
57KH: 10/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 12/11/2020
Ngày HL: 01/01/2021
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
58KH: 42/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 03/11/2020
Ngày HL: 19/12/2020
NBH: Quốc hội
Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
59KH: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/10/2020
Ngày HL: 12/12/2020
NBH: Quốc hội
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong đại học công lập
60KH: 39/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/10/2020
Ngày HL: 25/11/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
Tìm thấy: 136 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,076,262