TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
16KH: 08/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định 66/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2013
17KH: 07/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
18KH: 25/2013/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/05/2013
Ngày HL: 01/07/2013
NBH: Thủ tướng CP
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
19KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/11/2012
Ngày HL: 11/04/2012
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
20KH: 55/2010/QĐ-TTG
Ngày BH: 09/10/2010
Ngày HL: 26/10/2010
NBH: Thủ tướng CP
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
Tìm thấy: 34 mục   / 7 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,940