TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
21KH: 1400/QĐ-TTG
Ngày BH: 30/09/2008
Ngày HL: 30/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
22KH: 115/2008/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/08/2008
Ngày HL: 26/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
23KH: 72/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 30/11/2007
Ngày HL: 24/12/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng
24KH: 58/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 12/10/2007
Ngày HL: 12/11/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
25KH: 157/2007/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/09/2007
Ngày HL: 01/10/2007
NBH: Thủ tướng CP
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Tìm thấy: 34 mục   / 7 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,780