Bảo đảm chất lượng khi liên kết thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài (Aug 3 2022)


Theo đó, cơ sở tổ chức thi của Việt Nam cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, gồm:

- Chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của đơn vị.

- Trang thông tin điện tử chính thức, hợp pháp cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng.

- Cán bộ quản lý của đơn vị có trình độ cử nhân trở lên thuộc các ngành ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài thuộc ít nhất 01 ngôn ngữ mà đơn vị có liên kết tổ chức thi.

- Trường hợp sử dụng cán bộ coi thi của Cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam: mỗi phòng phải có ít nhất 01 cán bộ coi thi là giảng viên hoặc giáo viên, cán bộ coi thi khác phải có trình độ cao đẳng trở lên và phải được tập huấn.

- Địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm để tổ chức thi: có đủ phòng thi, bảo đảm cách âm, có đủ ánh sáng, bàn, ghế và các trang thiết bị để tổ chức thi; có hệ thống camera giám sát,...

- Công khai, minh bạch lệ phí và các khoản phí khác liên quan đến quá trình thi cấp chứng chỉ (nếu có).

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/9/2022.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,649