Có thể bạn sẽ gặp rủi ro pháp lý nếu viết tắt năm 2020 (Feb 4 2020)


Tuy nhiên, một số người quen viết tắt, ví dụ ngày 15 tháng 7 năm 2019 viết tắt thành ngày 15/7/19 trong giấy tờ, đôi khi cơ quan, tổ chức vẫn chấp nhận. Song trong năm 2020 mọi người tuyệt đối không được viết tắt như trên, ví dụ ngày 15 tháng 7 năm 2020 không được viết tắt thành ngày 15/7/20.

Bởi lẽ, nếu viết ngày 15/7/20, nhiều khi kẻ xấu sẽ sửa đổi giấy tờ, tài liệu của bạn thành ngày 15/7/2021 hoặc 15/7/2000 hay 15/7/2001 … theo chủ ý của họ. Đặc biệt, trong hợp đồng các bên cần kiểm tra kỹ vấn đề này ngay từ đầu rồi hãy đặt bút ký, có như vậy sẽ tránh được vướng mắc, tranh chấp, rủi ro pháp lý về sau.


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,838