Định mức chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định tại Việt Nam (Jun 29 2020)


Theo đó, lưu học sinh được cấp sinh hoạt phí (học bổng) để hỗ trợ trang trải các chi phí sinh hoạt và học tập với định mức chi sinh hoạt phí như sau:

- Lưu học sinh đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng;

- Lưu học sinh sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng;

- Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 4.820.000 đồng/người;

- Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng;

- Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng.

Thông tư 55/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/7/2020.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,184