Góp ý dự thảo (Mar 9 2017)


<Xem file đính kèm>

Dự thảo Quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Đại học Đà Nẵng Download


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,386