Bộ GD-ĐT không còn cơ quan đại diện tại TP.HCM (Jun 2 2017)


Chính phủ vừa có nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT (Nghị định 69/2017/NĐ-CP ban hành  25/05/2017 thay thế Nghị định 32/2008/NĐ-CP)
Theo đó, cơ cấu tổ chức của của bộ này bao gồm 26 đơn vị gồm vụ, cục, viện, trường, báo... Tuy nhiên, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM không có trong danh sách này.
Theo ông Hà Hữu Phúc, Giám đốc cơ quan đại diện, theo nghị định, sẽ không còn cơ quan đại diện nữa và cũng sẽ không làm chức năng quản lý nhà nước như trước kia. Nơi này sẽ trực thuộc Văn phòng Bộ GD-ĐT và đặt ở phía nam.
Cũng theo ông Phúc, hiện tại cơ quan đang làm thủ tục để chuyển thành Trung tâm phát triển giáo dục phía nam. Tuy không còn chức năng quản lý nhưng trung tâm vẫn sẽ làm một số công việc hành chính, văn phòng, đại diện Bộ GD-ĐT, hoạt động dịch vụ, quản lý và khai thác tài sản của Bộ ở phía nam. Nhân sự là công chức cũng sẽ chuyển thành viên chức.
Trước kia nơi này là một bộ phận của Văn phòng Bộ GD-ĐT ở phía nam. Đến tháng 4.2005, Bộ quyết định nâng cấp thành văn phòng đại diện, hoạt động như một vụ của Bộ. Ngoài việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị giáo dục phía nam, nơi này còn phụ trách công tác tuyển sinh trong nhiều năm qua.
Nguồn: http://thanhnien.vn/

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 153,179