Tăng mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên từ 15/6/2017 (Jun 2 2017)


Theo đó, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên là 1.500.000 đồng/tháng. 

Như vậy, mức vay tối đa lần này được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng so với mức hiện hành tại Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016. 
Kết quả hình ảnh cho  vay hỗ trợ học sinh, sinh viên

Đồng thời, Quyết định 751 nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, cụ thể như sau:

-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách theo quy định.

- Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017 và áp dụng đối với các khoản giải ngân mới từ 15/6/2017.

 Nguồn: https://thuvienphapluat.vn


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,458