Phấn đấu 100% trường học thực hiện giáo dục pháp luật (Jun 2 2017)


 Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Theo đó, phấn đấu 100% nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật.

Kết quả hình ảnh cho giáo dục pháp luật

Một số nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu trên như:

- Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

Quyết định 705/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,388