Biên soạn lại các tài liệu giảng dạy liên quan đến BLHS 2015 (Oct 2 2017)


Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1559/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai thi hành BLHS 2015. 

Cụ thể, trong quý IV/2017, các cơ sở đào tạo, giáo dục pháp luật phải rà soát toàn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy có nội dung liên quan đến BLHS 2015 và biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới:

- Trường ĐH Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại giáo trình và  tài liệu giảng dạy.

- Các giảng viên phải cập nhật ngay những nội dung quy định mới của BLHS năm 2015 khi giảng dạy các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình và tài liệu.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, người giám định tư pháp, cán bộ tư vấn pháp luật, đấu giá viên và các đối tượng khác có liên quan.

Xem thêm nội dung khác tại Quyết định 1559/QĐ-BTP (có hiệu lực từ ngày 27/9/2017).

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,470