Sinh viên ngành khác có thể chuyển qua học Công nghệ thông tin (Nov 21 2017)


Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học đào tạo các ngành CNTT trình độ đại học triển khai Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ đại học, cụ thể:

 Khuyến khích các cơ sở đào tạo mở các ngành mới trong nhóm ngành CNTT;

- Sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành CNTT ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc cơ sở đào tạo khác có đào tạo các ngành CNTT;

- Đảm bảo thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải ít nhất bằng 30% tổng thời gian đào tạo;

- Thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia CNTT quốc tế tham gia công tác đào tạo CNTT;

- Nghiên cứu đưa nội dung đào tạo các chứng chỉ nghề có uy tín trên thế giới (chứng chỉ của Microsoft, Oracle, Cisco,…) vào nội dung đào tạo thực hành.
 

Xem chi tiết tại Công văn 5444/BGDĐT-GDĐH được ban hành vào ngày 16/11/2017

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,377