Góp ý dự thảo: Thông tư về hướng dẫn phụ cấp thâm niên (Dec 7 2017)


Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng, BCH Công đoàn bộ phận kính gửi các đồng chí 02 dự thảo Thông tư về hướng dẫn phụ cấp thâm niên (trong file đính kèm). Kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu và cho ý kiến góp ý (qua mail hoặc bằng văn bản) về 2 dự thảo nói trên.

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về BCH Công đoàn bộ phận trước 10h ngày 10/12/2017 để tổng hợp và gửi Công đoàn cơ quan.
 


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,395