Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
76KH: 06/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/03/2017
Ngày HL: 01/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại họcCòn
77KH: 635/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/02/2017
Ngày HL: 24/02/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 635/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Đà Nẵng Còn
78KH: 444/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/02/2017
Ngày HL: 09/02/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 444/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng Chức danh Giáo sư Danh dự của ĐHĐNHết
79KH: 401/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 08/02/2017
Ngày HL: 08/02/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Công văn 401/ĐHĐN-ĐT Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉCòn
80KH: 117/QĐ-TTg
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định 117/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”Còn
81KH: 05/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 10/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyCòn
82KH: 01/2017/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/01/2017
Ngày HL: 05/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 01/2017/QĐ-TTg Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dânCòn
83KH: 6196/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2016
Ngày HL: 29/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐTCòn
84KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016
Ngày HL: 20/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
85KH: 6881/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2016
Ngày HL: 16/12/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 6881/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Y khoa, Đại học Đà NẵngCòn
86KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016
Ngày HL: 13/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTCòn
87KH: 6685/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 28/11/2016
Ngày HL: 28/11/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Công văn 6685/ĐHĐN-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà NẵngCòn
88KH: 24/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/11/2016
Ngày HL: 29/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục Còn
89KH: 6497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/11/2016
Ngày HL: 09/11/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 6497/QĐ-ĐHĐN Quy chế hoạt động và tổ chức của Khoa Y Dược, Đại học Đà NẵngCòn
90KH: 26/2016/TT-BXD
Ngày BH: 26/10/2016
Ngày HL: 15/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngCòn
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...