Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
91KH: 40/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 25/10/2016
Ngày HL: 12/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Còn
92KH: 23/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 13/10/2016
Ngày HL: 28/11/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thiCòn
93KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016
Ngày HL: 01/01/2017
NBH: Chính phủ
Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bàiCòn
94KH: 61-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016
Ngày HL: 03/10/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 61-QCLN/CATP-ĐHĐN Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN Còn
95KH: 5022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 5022/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN Còn
96KH: 313/QĐ-PHKT
Ngày BH: 15/08/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
Quyết định 313/QĐ-PHKT Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KontumCòn
97KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016
Ngày HL: 03/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại họcCòn
98KH: 3901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016
Ngày HL: 12/07/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3901/QĐ-ĐHĐN Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm traCòn
99KH: 3902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016
Ngày HL: 12/07/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3902/QĐ-ĐHĐN Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà NẵngCòn
100KH: 7308/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2016
Ngày HL: 30/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 7308/QĐ-ĐHĐN Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà NẵngCòn
101KH: 3758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016
Ngày HL: 29/06/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3758/QĐ-ĐHĐN Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà NẵngCòn
102KH: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại họcCòn
103KH: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạoCòn
104KH: 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016
Ngày HL: 28/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạoCòn
105KH: 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
Ngày BH: 22/06/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân độiCòn
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...