VĂN BẢN THUỘC LOẠI THÔNG TƯ


TTThông tinTrích yếu
46KH: 11/2015/TT-BKHĐT
Ngày BH: 27/10/2015
Ngày HL: 22/12/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
47KH: 159/2015/TT-BTC
Ngày BH: 15/10/2015
Ngày HL: 30/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
48KH: 25/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/10/2015
Ngày HL: 29/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về chương trình môn học giáo dục thể chẩt thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
49KH: 24/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/09/2015
Ngày HL: 09/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục
50KH: 19/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2015
Ngày HL: 24/10/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
51KH: 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT
Ngày BH: 28/08/2015
Ngày HL: 28/08/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục
52KH: 16/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/08/2015
Ngày HL: 28/09/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
53KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015
Ngày HL: 20/07/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhà nước
54KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015
Ngày HL: 07/09/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
55KH: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày BH: 22/04/2015
Ngày HL: 08/06/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụkhoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
56KH: 08/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/04/2015
Ngày HL: 04/06/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT
57KH: 07/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2015
Ngày HL: 01/06/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
58KH: 47/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2014
Ngày HL: 25/03/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
59KH: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 28/11/2014
Ngày HL: 01/02/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
60KH: 06/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2014
Ngày HL: 15/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình tiếp công dân
Tìm thấy: 138 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,903