VĂN BẢN THUỘC LOẠI THÔNG TƯ


TTThông tinTrích yếu
61KH: 07/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2014
Ngày HL: 15/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
62KH: 05/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 16/10/2014
Ngày HL: 16/10/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
63KH: 34/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/10/2014
Ngày HL: 01/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thi hành một số điều cuả Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
64KH: 04/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 18/09/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
65KH: 11/2014/TT-BNV
Ngày BH: 10/09/2014
Ngày HL: 01/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
66KH: 07/2014/TT-BNV
Ngày BH: 29/08/2014
Ngày HL: 29/08/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
67KH: 28/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/08/2014
Ngày HL: 10/10/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
68KH: 23/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/07/2014
Ngày HL: 01/09/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
69KH: 162/2014/TT-BTC
Ngày BH: 11/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
70KH: 12/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 30/05/2014
Ngày HL: 01/08/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
71KH: 17/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/05/2014
Ngày HL: 11/07/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức
72KH: 15/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
73KH: 14/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/05/2014
Ngày HL: 26/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
74KH: 06/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 25/04/2014
Ngày HL: 09/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
75KH: 01/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 23/04/2014
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
Tìm thấy: 138 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,952