VĂN BẢN THUỘC LOẠI THÔNG TƯ


TTThông tinTrích yếu
76KH: 04/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 08/04/2014
Ngày HL: 01/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
77KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
78KH: 03/2014/TT-BTTTT
Ngày BH: 11/03/2014
Ngày HL: 28/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
79KH: 06/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014
Ngày HL: 04/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012
80KH: 05/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/02/2014
Ngày HL: 14/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
81KH: 03/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/02/2014
Ngày HL: 11/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
82KH: 01/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/01/2014
Ngày HL: 16/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
83KH: 40/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2013
Ngày HL: 10/02/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
84KH: 39/2013/TT-BGDDT
Ngày BH: 04/12/2013
Ngày HL: 18/01/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
85KH: 38/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/11/2013
Ngày HL: 13/01/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về quy trình và chi kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
86KH: 07/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2013
Ngày HL: 16/12/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
87KH: 08/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2013
Ngày HL: 16/12/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
88KH: 06/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 30/09/2013
Ngày HL: 15/11/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình giải quyết tố cáo
89KH: 31/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 01/08/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
90KH: 04/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 29/07/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
Tìm thấy: 138 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,342