VĂN BẢN THUỘC LOẠI THÔNG TƯ


TTThông tinTrích yếu
91KH: 05/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 29/07/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
92KH: 26/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/07/2013
Ngày HL: 30/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
93KH: 05/2013/TT-BNV
Ngày BH: 25/06/2013
Ngày HL: 10/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
94KH: 03/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 10/06/2013
Ngày HL: 10/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
95KH: 49/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2012
Ngày HL: 01/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
96KH: 16/2012/TT-BNV
Ngày BH: 28/12/2012
Ngày HL: 01/03/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
97KH: 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 07/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
98KH: 56/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ
99KH: 15/2012/TT-BNV
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
100KH: 51/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2012
Ngày HL: 03/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
101KH: 14/2012/TT-BNV
Ngày BH: 18/12/2012
Ngày HL: 05/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
102KH: 40/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/11/2012
Ngày HL: 04/01/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
103KH: 161/2012/TT-BTC
Ngày BH: 02/10/2012
Ngày HL: 15/11/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
104KH: 102/2012/TT-BTC
Ngày BH: 21/06/2012
Ngày HL: 10/08/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí
105KH: 20/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/06/2012
Ngày HL: 26/07/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Tìm thấy: 138 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,546