VĂN BẢN THUỘC LOẠI VĂN BẢN KHÁC


TTThông tinTrích yếu
16KH: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013
Ngày HL: 23/05/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
17KH: 529/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013
Ngày HL: 23/05/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
18KH: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 09/05/2013
Ngày HL: 09/05/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Tìm thấy: 18 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,846