VĂN BẢN THUỘC LOẠI LUẬT


TTThông tinTrích yếu
16KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/05/2013
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Lao động
17KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
NBH: Quốc hội
Luật Khiếu nại năm 2011
18KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo năm 2011
19KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 01/01/2012
NBH: Quốc hội
Luật viên chức 2010
20KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009
Ngày HL: 01/01/2010
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
21KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật năng lượng nguyên tử 2008
22KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
23KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
24KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007
Ngày HL: 17/08/2007
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
25KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006
Ngày HL: 01/07/2007
NBH: Quốc hội
Luật Chuyển giao công nghệ 2006
26KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
27KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005
Ngày HL: 01/06/2006
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
28KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005
Ngày HL: 01/07/2006
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
29KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005
Ngày HL: 14/06/2005
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
30KH: 15/2003/QH11
Ngày BH: 07/01/2004
Ngày HL: 07/01/2004
NBH: Quốc hội
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,746