VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TTThông tinTrích yếu
61160/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/01/2016

Ngày HL: 07/01/2016
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN
627049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Nội quy tiếp công dân
637052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
646980/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2015

Ngày HL: 28/12/2015
Hướng dẫn việc đánh giá phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
656244/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/12/2015

Ngày HL: 07/12/2015
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng
661392/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/12/2015

Ngày HL: 03/12/2015
Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN
676032/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2015

Ngày HL: 26/11/2015
Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN
683027/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng
692823/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Quy định về mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
702177/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/11/2015

Ngày HL: 05/11/2015
Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015
715477/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 28/10/2015

Ngày HL: 28/10/2015
Về việc miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật
725304/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai
735303/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
744810/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/09/2015

Ngày HL: 10/09/2015
Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc
754528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
Tìm thấy: 122 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,887