VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TTThông tinTrích yếu
91199/QĐ-CĐCNTT
Ngày BH: 16/03/2015

Ngày HL: 16/03/2015
Quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc
92157/QĐ-ĐHNN
Ngày BH: 10/03/2015

Ngày HL: 10/03/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc
931112/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/03/2015

Ngày HL: 05/03/2015
Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN
94599/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/01/2015

Ngày HL: 29/01/2015
Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
95383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
96396/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc trong Đại học Đà Nẵng
97343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
98319/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 16/01/2015

Ngày HL: 16/01/2015
Hướng dẫn về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
995668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
1005118/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/08/2014

Ngày HL: 29/08/2014
Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
1016524/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/06/2014

Ngày HL: 11/06/2014
Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
1022952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
10346/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
1041858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
1056950/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/01/2014

Ngày HL: 12/01/2014
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
Tìm thấy: 122 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,777