HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
4KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
5KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
6KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
7KH: 01/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/01/2017
Ngày HL: 05/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
8KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/03/2016
Ngày HL: 17/03/2016
NBH: Thủ tướng CP
Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
9KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
10KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
11KH: 19/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 21/05/2014
Ngày HL: 21/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011
12KH: 17/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014
Ngày HL: 15/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
13KH: 1400/QĐ-TTG
Ngày BH: 30/09/2008
Ngày HL: 30/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
14KH: 36/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 28/06/2007
Ngày HL: 08/08/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
15KH: 40/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 08/08/2003
Ngày HL: 02/09/2003
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa
Tìm thấy: 65 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
165477/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 28/10/2015

Ngày HL: 28/10/2015
Về việc miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật
175304/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai
185303/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
193638/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/07/2015

Ngày HL: 28/07/2015
Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN
203497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/07/2015

Ngày HL: 14/07/2015
Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
213219/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/06/2015

Ngày HL: 29/06/2015
Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT
225583/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 17/09/2013

Ngày HL: 17/09/2013
Hướng dẫn thực hiện quy định mở ngành đào tạo
232556/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 21/05/2013

Ngày HL: 21/05/2013
Về việc cấp phôi và đóng dấu nổi
241834/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 18/04/2013

Ngày HL: 18/04/2013
Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT
259402/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 26/12/2012

Ngày HL: 26/12/2012
Quyết định về việc chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
264767/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 15/08/2012

Ngày HL: 15/08/2012
Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại quy chế 40/2003/BGDĐT
27940/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 25/02/2011

Ngày HL: 25/02/2011
Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
28384/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 28/01/2011

Ngày HL: 28/01/2011
Quy định về đào tạo chương trình thứ 2 giữa các trường thành viên thuộc ĐHĐN
291636/QĐ–ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2010

Ngày HL: 26/04/2010
Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng
30376/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/01/2008

Ngày HL: 29/01/2008
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
Tìm thấy: 30 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,479