HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 78/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2013
Ngày HL: 05/09/2013
NBH: Chính phủ
Về minh bạch tài sản, thu nhập
17KH: 59/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/05/2013
Ngày HL: 31/07/2013
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
18KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013
Ngày HL: 01/07/2013
NBH: Chính phủ
Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
19KH: 75/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 03/10/2012
Ngày HL: 01/07/2016
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại
20KH: 76/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 03/10/2012
Ngày HL: 20/11/2012
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo năm 2011
21KH: 07/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 09/02/2012
Ngày HL: 05/04/2012
NBH: Chính phủ
Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
22KH: 97/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 21/10/2011
Ngày HL: 15/12/2011
NBH: Chính phủ
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
23KH: 86/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 22/09/2011
Ngày HL: 01/07/2011
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
24KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
25KH: 24/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/11/2016
Ngày HL: 29/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
26KH: 23/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 13/10/2016
Ngày HL: 28/11/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
27KH: 06/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2014
Ngày HL: 15/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình tiếp công dân
28KH: 07/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2014
Ngày HL: 15/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
29KH: 05/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 16/10/2014
Ngày HL: 16/10/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
30KH: 04/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 18/09/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Tìm thấy: 44 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
23901/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
33902/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/07/2016

Ngày HL: 12/07/2016
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
4665/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
57049/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Nội quy tiếp công dân
67052/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2015

Ngày HL: 31/12/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN
72952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
Tìm thấy: 7 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,813