HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 32/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 25/03/2015
Ngày HL: 10/05/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
17KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
18KH: 192/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 21/11/2013
Ngày HL: 15/01/2014
NBH: Chính phủ
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sự dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước
19KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013
Ngày HL: 25/09/2013
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
20KH: 219/2009/TT-BTC
Ngày BH: 19/11/2009
Ngày HL: 03/01/2010
NBH: Chính phủ
Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
21KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009
Ngày HL: 20/07/2009
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
22KH: 32/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/08/2015
Ngày HL: 21/09/2015
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước
23KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
24KH: 115/2008/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/08/2008
Ngày HL: 26/09/2008
NBH: Thủ tướng CP
Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
25KH: 01/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/01/2018
Ngày HL: 14/03/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
26KH: 26/2016/TT-BXD
Ngày BH: 26/10/2016
Ngày HL: 15/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
27KH: 58/2016/TT-BTC
Ngày BH: 29/03/2016
Ngày HL: 16/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
28KH: 23/2016/TT-BTC
Ngày BH: 16/02/2016
Ngày HL: 01/04/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
29KH: 11/2015/TT-BKHĐT
Ngày BH: 27/10/2015
Ngày HL: 22/12/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
30KH: 159/2015/TT-BTC
Ngày BH: 15/10/2015
Ngày HL: 30/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Tìm thấy: 33 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11425/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2018

Ngày HL: 26/04/2018
Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng
26254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/08/2015

Ngày HL: 12/08/2015
Quy định về công tác đầu tư
Tìm thấy: 2 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,555