HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
31KH: 14/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/05/2014
Ngày HL: 26/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
32KH: 06/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 25/04/2014
Ngày HL: 09/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
33KH: 04/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 08/04/2014
Ngày HL: 01/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
34KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
35KH: 56/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ
36KH: 18/2012/TT-BKHCN
Ngày BH: 10/02/2012
Ngày HL: 16/11/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
37KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
38KH: 345/KH-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2017
Ngày HL: 23/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
Tìm thấy: 38 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11214/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"
22007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
31095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
44030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
54031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
64043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
72681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
82682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
92468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
10383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 10 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,436