HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 32/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/08/2015
Ngày HL: 21/09/2015
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước
17KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
18KH: 157/2007/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/09/2007
Ngày HL: 01/10/2007
NBH: Thủ tướng CP
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
19KH: 67/2004/QĐ-BTC
Ngày BH: 13/08/2004
Ngày HL: 10/09/2004
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
20KH: 47/2017/TT-BTC
Ngày BH: 15/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Quốc hội
Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP
21KH: 40/2017/TT-BTC
Ngày BH: 28/04/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
22KH: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 05/05/2016
Ngày HL: 21/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23KH: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 30/03/2016
Ngày HL: 16/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
24KH: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày BH: 30/12/2015
Ngày HL: 15/02/2016
NBH: Liên bộ
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
25KH: 159/2015/TT-BTC
Ngày BH: 15/10/2015
Ngày HL: 30/11/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
26KH: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày BH: 22/04/2015
Ngày HL: 08/06/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụkhoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
27KH: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 24/04/2015
NBH: Liên bộ
Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020
28KH: 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 24/04/2015
NBH: Liên bộ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
29KH: 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 26/12/2014
Ngày HL: 10/02/2015
NBH: Liên bộ
Hướng dẫn Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
30KH: 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 26/08/2014
Ngày HL: 10/10/2014
NBH: Liên bộ
Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Tìm thấy: 43 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Ngày HL: 01/12/2017
Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.
22007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
37308/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2016

Ngày HL: 30/06/2016
Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng
4599/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/01/2015

Ngày HL: 29/01/2015
Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
5180/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/01/2014

Ngày HL: 10/01/2014
Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ
6199/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/01/2012

Ngày HL: 10/01/2012
Quy chế chi tiêu nội bộ
Tìm thấy: 6 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,735