HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 34/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/10/2014
Ngày HL: 01/12/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thi hành một số điều cuả Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
17KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
18KH: 03/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/02/2014
Ngày HL: 11/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
19KH: 26/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/07/2013
Ngày HL: 30/08/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
20KH: 56/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ
21KH: 102/2012/TT-BTC
Ngày BH: 21/06/2012
Ngày HL: 10/08/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí
22KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019

Ngày HL: 27/05/2019
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐN
2444/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/02/2017

Ngày HL: 09/02/2017
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng Chức danh Giáo sư Danh dự của ĐHĐN
3666/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Quy định về quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của ĐHĐN
4640/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/02/2016

Ngày HL: 01/02/2016
Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
54413/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2015

Ngày HL: 25/08/2015
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
Tìm thấy: 5 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,925