HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
16KH: 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
Ngày BH: 22/06/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội
17KH: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 05/05/2016
Ngày HL: 21/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18KH: 10/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/04/2016
Ngày HL: 23/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
19KH: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 30/03/2016
Ngày HL: 16/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
20KH: 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT
Ngày BH: 28/08/2015
Ngày HL: 28/08/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục
21KH: 16/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/08/2015
Ngày HL: 28/09/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
22KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
23KH: 03/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/02/2014
Ngày HL: 11/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
24KH: 31/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 01/08/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25KH: 35/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/08/2011
Ngày HL: 25/09/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26KH: 27/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 27/06/2011
Ngày HL: 10/08/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GD quốc dân
27KH: 39/2010/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/12/2010
Ngày HL: 08/02/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
28KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
29KH: 27/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 19/10/2009
Ngày HL: 02/12/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế ngoại trú học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy
30KH: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 03/08/2009
Ngày HL: 20/09/2009
NBH: Liên bộ
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12721/QĐ-ĐHĐN/QĐ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
261-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016

Ngày HL: 03/10/2016
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
33758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016

Ngày HL: 29/06/2016
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
4343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
546/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
Tìm thấy: 5 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,236