NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 55/2011/NĐ-CP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Số ký hiệu  55/2011/NĐ-CP Ngày ban hành  07/04/2011
Ngày có HL  07/04/2011 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  PCTĐ;


Download: 1_ 55_2011_ND-CP_126126.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 46/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 27/04/2010

Ngày HL: 01/07/2010
Chính phủNghị định 46/2010/NĐ-CP Về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
2KH: 09/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 08/02/2010

Ngày HL: 01/04/2010
Chính phủNghị định 09/2010/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
3KH: 42/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 06/01/2010

Ngày HL: 06/01/2010
Chính phủNghị định 42/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
4KH: 219/2009/TT-BTC
Ngày BH: 19/11/2009

Ngày HL: 03/01/2010
Chính phủNghị định 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
5KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009

Ngày HL: 20/07/2009
Chính phủNghị định 52/2009/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
6KH: 75/2006/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2006

Ngày HL: 23/08/2006
Chính phủNghị định 75/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
7KH: 35/2005/NĐ-CP
Ngày BH: 17/03/2005

Ngày HL: 06/04/2005
Chính phủNghị định 35/2005/NĐ-CP Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
8KH: 110/2004/NĐ-CP
Ngày BH: 08/04/2004

Ngày HL: 02/05/2004
Chính phủNghị định 110/2004/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư
9KH: 33/2002/NĐ-CP
Ngày BH: 28/03/2002

Ngày HL: 12/04/2002
Chính phủNghị định 33/2002/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
10KH: 68/2000/NĐ-CP
Ngày BH: 17/11/2000

Ngày HL: 02/12/2000
Chính phủNghị định 68/2000/NĐ-CP Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,709