NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1858/QĐ-ĐHĐN Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN

Số ký hiệu  1858/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  04/02/2014
Ngày có HL  04/02/2014 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 5.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 6950/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/01/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 12/01/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 6950/QĐ-ĐHĐN Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
2KH: 7896/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 26/11/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 7896/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
3KH: 6653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 30/10/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 6653/QĐ-ĐHĐN Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
4KH: 5878/2013/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/09/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 27/09/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 5878/2013/QĐ-ĐHĐN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
5KH: 4792/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 15/08/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 4792/QĐ-ĐHĐN Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
6KH: 9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 26/12/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 26/12/2012
Đại học Đà NẵngQuyết định 9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
7KH: 418/QĐ-TTg
Ngày BH: 04/11/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 11/04/2012
Thủ tướng CPQuyết định 418/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
8KH: 1880/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 26/04/2011
Đại học Đà NẵngQuyết định 1880/QĐ-ĐHĐN Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN
9KH: 940/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 25/02/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 25/02/2011
Đại học Đà NẵngQuyết định 940/QĐ-ĐHĐN-ĐT Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
10KH: 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 28/01/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 28/01/2011
Đại học Đà NẵngQuyết định 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quy định về đào tạo chương trình thứ 2 giữa các trường thành viên thuộc ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,207