NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1392/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN

Số ký hiệu  1392/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  03/12/2015
Ngày có HL  03/12/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 6.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 6032/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2015

Ngày HL: 26/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 6032/QĐ-ĐHĐN Quy định thi đua khen, khen thưởng của ĐHĐN
2KH: 58/2015/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/11/2015

Ngày HL: 01/01/2016
Thủ tướng CPQuyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
3KH: 3027/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 3027/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng
4KH: 2823/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2823/QĐ-ĐHĐN Quy định về mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
5KH: 2177/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/11/2015

Ngày HL: 05/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2177/ĐHĐN-ĐT Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015
6KH: 5304/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 5304/ĐHĐN-ĐT Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai
7KH: 5303/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 5303/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
8KH: 4810/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/09/2015

Ngày HL: 10/09/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4810/QĐ-ĐHĐN Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc
9KH: 4528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4528/QĐ-ĐHĐN Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
10KH: 4413/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2015

Ngày HL: 25/08/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4413/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,861