NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Số ký hiệu  11/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành  27/10/2015
Ngày có HL  22/12/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CSVC; KHCNMT;


Download: 19. 11_2015_TT-BKHDT_1_294192.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 159/2015/TT-BTC
Ngày BH: 15/10/2015

Ngày HL: 30/11/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 159/2015/TT-BTC Hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
2KH: 25/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 29/11/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 25/2015/TT-BGDĐT Quy định về chương trình môn học giáo dục thể chẩt thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
3KH: 24/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/09/2015

Ngày HL: 09/11/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục
4KH: 19/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2015

Ngày HL: 24/10/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 19/2015/TT-BGDĐT Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
5KH: 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT
Ngày BH: 28/08/2015

Ngày HL: 28/08/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục
6KH: 16/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/08/2015

Ngày HL: 28/09/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
7KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015

Ngày HL: 20/07/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 33/2015/TT-BCA Thông tư quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhà nước
8KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015

Ngày HL: 07/09/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 33/2015/TT-BCA Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
9KH: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày BH: 22/04/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụkhoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
10KH: 08/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/04/2015

Ngày HL: 04/06/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2015/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381