NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Số ký hiệu  09/2008/QH12 Ngày ban hành  03/06/2008
Ngày có HL  01/01/2009 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VP; CSVC;


Download: 9. 09_2008_QH12_66959.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
2KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007

Ngày HL: 17/08/2007
Quốc hộiLuật 01/2007/QH12 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
3KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006

Ngày HL: 01/07/2007
Quốc hộiLuật 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ 2006
4KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006

Ngày HL: 01/01/2007
Quốc hộiLuật 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
5KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005

Ngày HL: 01/06/2006
Quốc hộiLuật 55/2005/QH11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
6KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005

Ngày HL: 01/07/2006
Quốc hộiLuật 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
7KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005

Ngày HL: 14/06/2005
Quốc hộiLuật 47/2005/QH11 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
8KH: 15/2003/QH11
Ngày BH: 07/01/2004

Ngày HL: 07/01/2004
Quốc hộiLuật 15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003
9KH: 30/2000/PL-UBTVQH10
Ngày BH: 28/12/2000

Ngày HL: 01/04/2001
Quốc hộiLuật 30/2000/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,745