NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 2014

Số ký hiệu  50/2014/QH13 Ngày ban hành  18/06/2014
Ngày có HL  01/01/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  CSVC;VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 48/2014/QH13
Ngày BH: 17/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 48/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
2KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/06/2014

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
3KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/01/2014
Quốc hộiLuật 39/2013/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
4KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013
5KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân năm 2013
6KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2014
Quốc hộiLuật 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ năm 2013
7KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 11/2012/QH13 Luật giá 2012
8KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
9KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 2012
10KH: 01/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 01/2011/QH13 Luật lưu trữ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,218