NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Số ký hiệu  119/2015/NĐ-CP Ngày ban hành  13/11/2015
Ngày có HL  10/02/2016 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  CSVC;


Download: 15. 119_2015_ND-CP_286180.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 37/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2015

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 15/06/2015
Chính phủNghị định 37/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
2KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/04/2015
Chính phủNghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
3KH: 108/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/11/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/01/2015
Chính phủNghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
4KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2014
Chính phủNghị định 65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
5KH: 64/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2014
Chính phủNghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
6KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2014
Chính phủNghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
7KH: 23/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 03/04/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/06/2014
Chính phủNghị định 23/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
8KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/03/2014
Chính phủNghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
9KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
10KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,190