NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số ký hiệu  35/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành  11/08/2011
Ngày có HL  25/09/2011 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CTSV;


Download: 1. 35_2011_TT-BGDDT_127728.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 33/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/08/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/09/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 33/2011/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng
2KH: 27/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 27/06/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/08/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 27/2011/TT-BGDĐT Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GD quốc dân
3KH: 23/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/06/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2011/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phậm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
4KH: 08/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/02/2011

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 03/04/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2011/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
5KH: 01/2011/TT-BNV
Ngày BH: 19/01/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/03/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
6KH: 39/2010/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/12/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 08/02/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
7KH: 38/2010/TT-BGDĐT
Ngày BH: 22/12/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 07/02/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
8KH: 185/2010/TT-BTC
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 30/12/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 185/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
9KH: 139/2010/TT-BTC
Ngày BH: 21/09/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/11/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
10KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136