NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số ký hiệu  31/2013/TT-BGDĐT Ngày ban hành  01/08/2013
Ngày có HL  15/09/2013 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CTHSSV;


Download: 2. 31_2013_TT-BGDDT_203009.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 04/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 29/07/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 15/09/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
2KH: 05/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 29/07/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 15/09/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
3KH: 26/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/07/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 30/08/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 26/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
4KH: 03/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 10/06/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/08/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
5KH: 49/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 49/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
6KH: 16/2012/TT-BNV
Ngày BH: 28/12/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/03/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 16/2012/TT-BNV Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
7KH: 56/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 56/2012/TT-BGDĐT Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ
8KH: 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 07/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 55/2012/TT-BGDĐT Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
9KH: 15/2012/TT-BNV
Ngày BH: 25/12/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
10KH: 14/2012/TT-BNV
Ngày BH: 18/12/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136