NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Số ký hiệu  39/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành  23/12/2010
Ngày có HL  08/02/2011 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CTSV;


Download: 7. 39_2010_TT-BGDDT_116310.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 38/2010/TT-BGDĐT
Ngày BH: 22/12/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 07/02/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
2KH: 185/2010/TT-BTC
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 30/12/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 185/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
3KH: 139/2010/TT-BTC
Ngày BH: 21/09/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/11/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
4KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2010
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
5KH: 27/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 19/10/2009

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 02/12/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 27/2009/TT-BGDĐT Quy chế ngoại trú học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy
6KH: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 03/08/2009

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/09/2009
Liên bộThông tư 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
7KH: 123/2009/TT-BTC
Ngày BH: 17/06/2009

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/08/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
8KH: 09/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2009

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 21/06/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 09/2009/TT-BGDĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
9KH: 10/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2009

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 22/06/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2009/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
10KH: 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 15/04/2009

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 30/05/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136