NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số ký hiệu  14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Ngày ban hành  05/05/2016
Ngày có HL  21/06/2016 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CTHSSV; KHTC;


Download: 5. 14_2016_TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC_312197.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 11/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/04/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 11/2016/TT-BGDĐT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
2KH: 10/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/04/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2016/TT-BGDĐT Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
3KH: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 30/03/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 16/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
4KH: 58/2016/TT-BTC
Ngày BH: 29/03/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 16/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
5KH: 08/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/03/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2016/TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6KH: 06/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/03/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2016/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
7KH: 05/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/03/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 06/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2016/TT-BGDĐT Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
8KH: 03/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/03/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/04/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
9KH: 04/2016/TT-BGDÐT
Ngày BH: 14/03/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/04/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2016/TT-BGDÐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
10KH: 23/2016/TT-BTC
Ngày BH: 16/02/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/04/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136