NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Số ký hiệu  86/2015/NĐ-CP Ngày ban hành  02/10/2015
Ngày có HL  01/12/2015 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  CTHSSV; KHTC;


Download: 16. 86_2015_ND-CP_292146.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 73/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 08/09/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 25/10/2015
Chính phủNghị định 73/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiếu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
2KH: 59/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 18/06/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/08/2015
Chính phủNghị định 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng
3KH: 56/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 09/06/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/08/2015
Chính phủNghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
4KH: 37/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/06/2015
Chính phủNghị định 37/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
5KH: 32/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 25/03/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/05/2015
Chính phủNghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
6KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/04/2015
Chính phủNghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
7KH: 16/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 14/02/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 06/04/2015
Chính phủNghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
8KH: 05/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/01/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/03/2015
Chính phủNghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
9KH: 108/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/11/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/01/2015
Chính phủNghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
10KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2014
Chính phủNghị định 65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136