NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3219/ĐHĐN-ĐT Quy định đánh giá chương trình đào tạo hàng năm (Phụ lục kèm theo)

Số ký hiệu  3219/ĐHĐN-ĐT Ngày ban hành  29/06/2015
Ngày có HL  29/06/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 2.PDF ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 177/QĐ-ĐHBK
Ngày BH: 15/06/2015

Ngày HL: 15/06/2015
Trường Đại học Bách khoaQuyết định 177/QĐ-ĐHBK Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
2KH: 4031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4031/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
3KH: 4043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4043/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
4KH: 2681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2681/QĐ-ĐHĐN Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
5KH: 2682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2682/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
6KH: 2542/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2015

Ngày HL: 27/05/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2542/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
7KH: 2468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2468/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
8KH: 184/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 06/05/2015

Ngày HL: 06/05/2015
Trường Cao đẳng Công nghệQuyết định 184/QĐ-CĐCN Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng
9KH: 199/QĐ-CĐCNTT
Ngày BH: 16/03/2015

Ngày HL: 16/03/2015
Trường Cao đẳng Công nghệ TTQuyết định 199/QĐ-CĐCNTT Quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc
10KH: 157/QĐ-ĐHNN
Ngày BH: 10/03/2015

Ngày HL: 10/03/2015
Trường Đại học Ngoại ngữQuyết định 157/QĐ-ĐHNN Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,530