NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Số ký hiệu  97/2010/TT-BTC Ngày ban hành  06/07/2010
Ngày có HL  20/08/2010 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  VP; CSVC; CTSV; ĐBCL; ĐT; HTQT; KHTC; KHCNMT; PCTĐ; TTra; TCCB;


Download: 12. 97_2010_TT-BTC_108547.doc


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 27/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 19/10/2009

Ngày HL: 02/12/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 27/2009/TT-BGDĐT Quy chế ngoại trú học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy
2KH: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 03/08/2009

Ngày HL: 20/09/2009
Liên bộThông tư 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
3KH: 123/2009/TT-BTC
Ngày BH: 17/06/2009

Ngày HL: 01/08/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
4KH: 09/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2009

Ngày HL: 21/06/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 09/2009/TT-BGDĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
5KH: 10/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2009

Ngày HL: 22/06/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2009/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
6KH: 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày BH: 15/04/2009

Ngày HL: 30/05/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
7KH: 113/2008/TT-BTC
Ngày BH: 27/11/2008

Ngày HL: 29/12/2008
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 113/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
8KH: 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 28/04/2008

Ngày HL: 04/06/2008
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9KH: 62/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/01/1228

Ngày HL: 15/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 62/2012/TT-BGDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,243