NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 55/2010/QĐ-TTg Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao

Số ký hiệu  55/2010/QĐ-TTg Ngày ban hành  09/10/2010
Ngày có HL  26/10/2010 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Thủ tướng CP
Lĩnh vực  KHCNMT;


Download: 14. 55_2010_QD-TTg_111474.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1636/QĐ–ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2010

Ngày HL: 26/04/2010
Đại học Đà NẵngQuyết định 1636/QĐ–ĐHĐN Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng
2KH: 1400/QĐ-TTg
Ngày BH: 30/09/2008

Ngày HL: 30/09/2008
Thủ tướng CPQuyết định 1400/QĐ-TTg Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
3KH: 115/2008/QĐ-TTg
Ngày BH: 27/08/2008

Ngày HL: 26/09/2008
Thủ tướng CPQuyết định 115/2008/QĐ-TTg Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
4KH: 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/01/2008

Ngày HL: 29/01/2008
Đại học Đà NẵngQuyết định 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
5KH: 72/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 30/11/2007

Ngày HL: 24/12/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng
6KH: 58/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 12/10/2007

Ngày HL: 12/11/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
7KH: 157/2007/QĐ-TTg
Ngày BH: 27/09/2007

Ngày HL: 01/10/2007
Thủ tướng CPQuyết định 157/2007/QĐ-TTg Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
8KH: 152/2007/QĐ-TTg
Ngày BH: 14/09/2007

Ngày HL: 10/10/2007
Thủ tướng CPQuyết định 152/2007/QĐ-TTg Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9KH: 50/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/08/2007

Ngày HL: 10/10/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
10KH: 44/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 15/08/2007

Ngày HL: 14/09/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định về học bổng khuyển khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,756