NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 23/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Số ký hiệu  23/2014/NĐ-CP Ngày ban hành  03/04/2014
Ngày có HL  01/06/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  KHTC; KHCNMT;


Download: 22. 23_2014_ND-CP_225497.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/03/2014
Chính phủNghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
2KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
3KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
4KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/05/2013
Chính phủNghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
5KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
6KH: 01/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 03/01/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/03/2013
Quốc hộiNghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
7KH: 39/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/06/2012
Chính phủNghị định 39/2012/NĐ-CP Nghị số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
8KH: 27/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/04/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/05/2012
Chính phủNghị định 27/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
9KH: 07/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 09/02/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/04/2012
Chính phủNghị định 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
10KH: 86/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 22/09/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/07/2011
Chính phủNghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,206