NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 23/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Số ký hiệu  23/2014/NĐ-CP Ngày ban hành  03/04/2014
Ngày có HL  01/06/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  KHTC; KHCNMT;


Download: 22. 23_2014_ND-CP_225497.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014

Ngày HL: 15/03/2014
Chính phủNghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
2KH: 192/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 21/11/2013

Ngày HL: 15/01/2014
Chính phủNghị định 192/2013/NĐ-CP Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sự dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước
3KH: 138/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/10/2013

Ngày HL: 10/12/2013
Chính phủNghị định 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
4KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
5KH: 78/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2013

Ngày HL: 05/09/2013
Chính phủNghị định 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
6KH: 59/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/05/2013

Ngày HL: 31/07/2013
Chính phủNghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
7KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
8KH: 36/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2013

Ngày HL: 10/06/2013
Chính phủNghị định 36/2013/NĐ-CP Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
9KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013

Ngày HL: 27/05/2013
Chính phủNghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
10KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,742